Slagport

Öppet
Hela dygnet!

Slagporten är den klassiska garagedörren för garaget med den mindre eller medelstora öppningen. Ofta sedd använd i garage i anslutning till villor och i garagelängor.
Två sidohängda porthalvor utgör slagports konstruktionen, där de båda dörrhalvorna öppnas utåt. Att garagedörrarna öppnas utåt innebär förstås både fördelar och nackdelar, fördelen är att portarna inte tar någon extra plats invändigt nackdelen är att området framför dörrarna måste hållas fritt för att garageporten skall kunna öppnas.
Av naturliga skäl är slagporten inte det idealiska valet för den som vill bruka garaget främst för bilförvaring.
Om du däremot avser använda ditt garage som hobbylokal, verktygsbod och förrådsutrymme är slagporten det givna valet av garagedörr.
Ett annat skäl till att många ändå väljer slagportar som konstruktion är att den är vacker. Slagports designen passar väldigt väl med villor och hus i klassiskt utförande. Detta är också anledningen till att många väljer slagportar trots att de inte är de mest praktiska valet.
Slagportar finns att köpa i flera olika utföranden, färger och material.

De främsta fördelarna med en slagport är att:

 • Att porten inte tar något utrymme från garagets insida.
 • Möjlighet till kraftig isolering som hjälper till att hålla inner-garagets temperatur upp.
 • Slagportarna inte kräver något stort inbyggnadsdjup.
 • Traditionell snygghet.
 • Den är relativt billig.
 • Enklare att montera.
 • Möjlig att montera själv.

Några avigsidor med slagportarna är:

 • Krävs mycket fritt utrymme framför garagedörrarna för att de skall kunna öppnas.
 • Snöröjningen är viktig att hålla efter framför porten.
 • Regelbundet underhålla av dörren krävs för skydda den mot fukt.
 • Blir lätt skeva.
 • Om du valt en slagport av trä, så finns risk för röta.
 • Inte lika smidig som takskjutportar

Slutsats:
Om du kan leva med slagportens mindre angenäma egenskaper och om du letar efter en vacker garageport i trä och har som avsikt att använda ditt garage till mer än bara bilförvaring är slagporten ditt naturliga val av garagedörr.